>>
29.09.2014
22.09.2014
15.09.2014
<<

kalendárium

Stříbrný lipan

30 . září

30. září 1906 se narodil český spisovatel Jaromír Tomeček, který se chtěl stát právníkem, ale studia práv nedokončil, a tak nějakou dobu působil jako notář v Podkarpatské Rusi. V této době rovněž přispíval do Lidových novin. V roce 1939 se vrátil do Brna a stal se úředníkem, ale o tři roky později byl nasazen na nucené práce do Německa. Během druhé světové války dostudoval práva a stal se zaměstnancem Zemského úřadu. Avšak literární ambice ho neopouštěly, jelikož působil jako redaktor v časopise Host do domu. V roce 1962 se stal spisovatelem z povolání.

Výročí

*1903 Alois Bohdan Brixius

*1906 Jaromír Tomeček

*1924 Truman Capote

*1928 Elie Wisel

 

†1930 Jan Sedlák

†1957 Otto Ježek

†1980 Vojtěch Cach

†1990 Patrick White

†2002 Miloš Macourek